Header image

Wethouder pakt lastige kruising Groenlo aan

GROENLO - Wethouder Karel Bonsen heeft maatregelen getroffen voor de gevaarlijke kruising in Groenlo. Onlangs werd er door inwoners een petitie gestart om de kruising Winterswijkseweg met de Parallelweg veiliger te maken.

“We zijn daar al steeds mee bezig, maar het is lastig”, aldus Bonsen. “De openbare ruimte is beperkt en het is een complexe kruising. Ik onderschrijf wel de urgentie om maatregelen te nemen. En dat gaan we ook doen.” Zo wordt vanaf 2 januari het vrachtverkeer geweerd in het gebied rond de kruising. Er zijn borden geplaatst om het vrachtverkeer daarop te wijzen. Bedrijven in de buurt hebben een brief ontvangen met de dringende oproep om chauffeurs en leveranciers te instrueren dat ze gebruik maken van de afslag Laarberg op de N18. Inmiddels zijn er ook borden geplaatst om fietsers een alternatieve fietsroute te laten volgen via de Stationslaan en de Spoorstraat. Met ingang van 7 januari worden er op de kruising ook verkeersregelaars ingezet tijdens de spits.

Wethouder Bonsen heeft eerder gesproken met de initiatiefnemers van de petitie. Dat gesprek krijgt op 2 januari een vervolg. “Het gaat dan vooral over oplossingen”, aldus Bonsen. “Het streven is te komen tot een representatieve klankbordgroep die meedenkt in de maatregelen voor de middellange termijn en de lange termijn.” De gemeente Oost Gelre laat nu een quickscan uitvoeren in een bredere omgeving. De quickscan moet in de komende weken uitgevoerd worden. 

Foto: Wilma van der DonkAnder nieuws