Header image

Woonvisie kleine kernen Oost Gelre positief ontvangen

Oost Gelre - De zes dorpsbelangenorganisaties van de kleine kernen in Oost Gelre hebben samen met de gemeente een Woonvisie kleine kernen opgesteld en gepresenteerd. Na een goedbezochte informatiebijeenkomst is de visie ter inzage gelegd. Wethouder Porskamp is blij met de respons: “De reacties op de visie zijn overwegend positief. Dat laat zien dat er draagvlak voor is. Wel zijn er kritische kanttekeningen bij bepaalde locaties. Daar hebben we goed naar gekeken. We hebben op basis daarvan aanpassingen in de visie doorgevoerd. Die lichten we op donderdag 26 september toe tijdens een inloop in het gemeentehuis.”

 

De reacties op de woonvisie kleine kernen geven aan dat de inwoners zich betrokken voelen bij deze belangrijke ontwikkeling, meent wethouder Porskamp. “Aan de reacties kun je zien dat mensen er goed over nagedacht hebben. Het was ook leuk om reacties te zien van initiatiefnemers die locaties aanbieden die wij nog niet op het oog hadden. Natuurlijk waren er ook kritische kanttekeningen. Die hebben we gebruikt om samen met de dorpsbelangenorganisatie de visie verder aan te scherpen.”

 

Zo zijn er nieuwe initiatieven toegevoegd voor de realisering van woondroebels in Lievelde, Harreveld en Vragender. In Zieuwent was aanvankelijk de Waareise opgevoerd als locatie voor woningbouw. Op basis van de reacties van inwoners is deze locatie nu van de lijst geschrapt. Wellicht biedt het nog wel mogelijkheden voor tiny houses. Andersom is juist de Werenfriedstraat in Zieuwent van een optie voor de lange termijn omgezet naar een optie voor de korte termijn. De plannen voor Mariënvelde en Zwolle zijn ongewijzigd. Wethouder Porskamp: “Het geeft aan dat we samen met de dorpsbelangenorganisaties goed hebben gekeken naar de inbreng van de inwoners op de plannen. Dat vergroot het draagvlak en daarmee de kansen om de plannen ook te realiseren. ”

 

De Woonvisie kleine kernen wordt tijdens de raadscommissie van 1 oktober besproken, besluitvorming vind plaats in de raad van 15 oktober. Op donderdag 26 september organiseert de gemeente van 16.00 – 19.00 uur een inloopavond. Inwoners en belanghebbenden kunnen dan een toelichting krijgen op de definitieve woonvisie kleine kernen en er vragen over stellen. Wie op dit moment vragen heeft over het aankomende traject kan contact opnemen met projectleider Marloes Kos, via de mail naar kleinekernen@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.Ander nieuws