Header image

Zieuwent voorzien van duurzame LED-verlichting

ZIEUWENT - Ongeveer drie maanden geleden is de gemeente Oost Gelre gestart met de vervanging van de openbare verlichting in Zieuwent. De straatverlichting is vervangen door duurzame en energiezuinige LED-verlichting.

De LED-verlichting is geplaatst in de woonstraten binnen de bebouwde kom. De Steege en Anton Mollemanhof en een aantal andere locaties zijn niet meegenomen. De verlichting op deze locaties komt qua leeftijd nog niet voor vervanging in aanmerking. Ook is de vervanging van het centrumgedeelte voorlopig uitgesteld, in verband met de plannen voor herinrichting van het centrum.

Zieuwents Belang is nauw betrokken geweest bij het vervangingsplan. Met name Annelies Ebregt uit de werkgroep Herinrichting dorpskern Zieuwent heeft zich ingezet voor deze duurzame verlichting. Hiervoor vond de werkgroep gehoor bij de verlichtingsdeskundige Barrie Span van de gemeente Oost Gelre. De voorzitter van deze werkgroep, tevens bestuurslid van Zieuwents Belang, Angela Krabbenborg: “Wij zijn blij dat in goed overleg is gekozen voor deze duurzame LED-verlichting. We horen van inwoners veel positieve reacties op de nieuwe verlichting. Het was een plezierige samenwerking.”Ander nieuws