Header image

Samenwerken aan prettig wonen in Woudenberg

Afgelopen maandag 29 november ondertekenden Omnia Wonen, de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) en de gemeente Woudenberg samen de prestatieafspraken 2022. In deze overeenkomst staat wat de doelen en prioriteiten op het gebied van sociale huur in Woudenberg zijn voor de komende jaren. Zo zijn bijvoorbeeld de afspraken beschreven over het realiseren van doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad.

Read More bij Omroep GelderlandAnder nieuws