Header image

Uitleg over uitdagingen voor bijbelvertaler

Woensdagavond hield Prof. Dr. Eric Peels bij de bibliotheek in Elburg een lezing over de Nieuwe Bijbelvertaling. In oktober 2021 kwam deze nieuwe bijbelvertaling uit, de NBV21. Professor Peels was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze vertaling. Bij de lezing in de bibliotheek in Elburg nam professor Peels het publiek eerst mee in een stukje geschiedenis. Welke invloed heeft de Bijbel uitgeoefend op onze cultuur, op onze taal?

Read More bij Omroep GelderlandAnder nieuws