Header image

1500 nestkastjes in strijd tegen de eikenprocessierups

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk zet ook dit jaar verschillende middelen in bij het bestrijden van de eikenprocessierups. Naast het preventief bestrijden van de rups, zetten we ook natuurlijke bestrijding in om de overlast van de rupsen te beperken. Verspreid over het buitengebied van Winterswijk zijn daarom 1.500 nestkastjes geplaatst die bijdragen aan de natuurlijke bestrijding doordat de vogels de rupsen opeten.

Buitengebied Winterswijk
Verspreid over het buitengebied van Winterswijk heeft ROVA in opdracht van de gemeente 1.500 nestkasten opgehangen. Bij het bepalen van de locaties is niet alleen gekeken naar de ervaren overlast van voorgaande jaren, maar ook rekening gehouden met de voedselvoorziening voor de vogels in de directe omgeving.

Huis voor vogels
De nestkasten worden volop gebruikt en bewoond. Ongeveer driekwart van de geplaatste kasten is bezet. Zo worden bijvoorbeeld 8 van de 10 opgehangen nestkastjes aan de Vredenseweg op dit moment bewoond.

Verschillende vogelsoorten
Ondanks dat de kasten zijn gemaakt voor mezen, gebruikt een breed scala aan vogelsoorten de nestkastjes als een tijdelijk onderkomen om hun nestje in te maken. Zo zijn onder andere de koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger en boomklever gezien.

Duurzame nestkastjes
De nestkastjes zijn door medewerkers van ROVA-KOMPAAN gemaakt van hout van omgewaaide bomen uit Winterswijks bossen. Een tweede leven voor dit hout uit onze eigen regio. In het najaar worden de kasten zoveel mogelijk schoon gemaakt om voor het volgende broedseizoen weer gebruikt te kunnen worden.

Meer informatie
Op onze website leest u meer over de (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups en wat u zelf kunt doen om overlast te beperken.


Ander nieuws