Header image

Aanleg oversteekplaats / Zonnebrink Winterswijk

WINTERSWIJK - De Zonnebrink in Winterswijk is in de maand oktober deels gesloten voor het doorgaande verkeer. Het gaat hierbij om een voor de gemeente belangrijke doorgaande route. Ter hoogte van de kerk komt een voetgangersoversteekplaats waar al meermaals om was gevraagd. Het verkeer wordt omgeleid via de Laan van Hilbelink, Bataafseweg en Kottenseweg. Voor de busreizigers zorgt de afsluiting ook voor enige hinder. De plaatselijk bushalte 3 komt tijdelijk te vervallen. Om het voetgangers mogelijk te maken veilig over te steken komt er in het midden van de straat een middengeleider. De aanleg van de oversteekplaats is te danken aan het besluit van de gemeenteraad veilige oversteekplaatsen aan te leggen op de Zonnebrink en de Dingstraat. De gemeente hoopt dat de werkzaamheden rond 20 oktober kunnen worden afgerond. Door: Johan Winkelhorst

Ander nieuws