Header image

Boktor bomen in Winterswijk vervangen

WINTERSWIJK - In de wijk de Beuzenes is een begin gemaakt met het vervangen van de bomen en struiken die eerder moesten worden gerooid omdat daarin de gevreesde Aziatische boktor was aangetroffen. Wethouder Rik Gommers en mevrouw Petra Bouwhuis plantten in de tuin waar op 9 juli bij een esdoorn de eerste tor was aangetroffen een boom. Namens het gemeentebestuur werd Petra Bouwhuis bedankt voor haar kordate optreden en kreeg zij een bos bloemen overhandigd. Ook namens de buurtbewoners werd haar een geschenk overhandigd. Bij zo'n vijftig bewoners waar bomen en struiken waren gerooid om verspreiding van het gevaar te voorkomen werden struiken en bomen geplaatst. De bewoners kregen daarbij de hulp van ROVA en de gemeente. Deze zomer was in overleg van de voormalige staatssecretaris en de gemeente al besloten dat de kosten voor de herplant voor rekening van het rijk en gemeente zouden komen. Het plantgoed was beschikbaar gesteld door drie lokale kwekerijen in Aalten en Winterswijk: Renderink BV, Geurkink en Alex Geurkink. Dankzij het ingrijpen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de oplettendheid van Petra Bouwhuis is een veel grotere schade voorkomen. De tor kan namelijk zeer grote schade aanrichten aan loofbomen en struiken. De komende vier jaar zijn er jaarlijks inspecties in de regio om er zeker van te zijn dat de boktor weg is. Voorlopig zal ROVA één keer per maand in de wijk het snoeihout ophalen in speciaal afsluitbare takken. De belangstelling voor de herplant was bijzonder groot. Het planten van de eerste boom in de wijk werd niet alleen bijgewoond door enkele tientallen wijkbewoners die ook waren getroffen, maar er was ook bijzonder veel belangstelling van de zijde van de pers. Naast regionale en provinciale pers toonde ook de landelijke media veel belangstelling voor het gebeuren. Door: Johan Winkelhorst

Ander nieuws