Header image

Boswachter ziet jonge kraanvogel in Winterswijk

WINTERSWIJK - Goed nieuws over het kraanvogelpaar in het Korenburgerveen. Vanochtend vroeg zag boswachter Hans Rauwerdink dat er ten minste één jong is geboren.

Vorige maand berichtte de boswachter al, dat er naar alle waarschijnlijkheid kraanvogels zouden broeden in het Korenburgerveen. Een bijzondere gebeurtenis, omdat het laatste broedgeval dateerde van minimaal 100 jaar geleden. Er werden maatregelen genomen om het paartje kraanvogels voldoende rust te geven, om zo de kans op broedsucces te vergroten. Zo werden alle excursies verplaatst en was er extra toezicht. De excursies van de ‘buren’, de Stichting Marke Vragender Veen, zijn ook verplaatst.

Met resultaat. Boswachter Hans Rauwerdink bracht vanochtend het goede nieuws. 'Heel vroeg vanmorgen ben ik naar het veen gegaan. Na een poosje streek er een kraanvogel neer vlakbij waar ik zat. Of er 1 of 2 jonkies zijn, kan ik niet met zekerheid zeggen. Het is een heel nat gebied met veel plantengroei. Na enig turen zag ik door de verrekijker zeker 1 jong bij de ouder lopen.'

Natuurmaatregelen succesvol
Broedende kraanvogels zijn in Nederland heel bijzonder. De vogels worden tijdens de trek wel vaker waargenomen, vooral in het oosten van ons land, maar tot broeden komt het slechts af en toe. De afgelopen jaren waren er enkele broedgevallen in het Fochteloërveen. Hans Rauwerdink: ”De terugkeer van de broedende kraanvogel heeft te maken met de maatregelen die Natuurmonumenten de afgelopen jaren heeft genomen in en rond het Korenburgerveen. Het natuurgebied werd ernstig bedreigd door verdroging en vermesting. Zeldzame planten en dieren verdwenen. Na een aantal stevige maatregelen gaat het de laatste jaren gelukkig stukken beter.”

Om de kraanvogels de kans te geven hun kroost goed te groot te brengen, blijven de maatregelen rond het Korenburgerveen voorlopig van kracht.Ander nieuws