Header image

Broodinzameling bij vijvers park Berkhof en Oostervoort

WINTERSWIJK - In 2015 startten wij met broodinzameling bij park Berkhof en bij vijver Oostervoort, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een gezondere leefomgeving. In de zomerperiode van 2017 informeerden wij u via het gemeentenieuws over een aangepaste werkwijze en over een onderzoek naar de waterkwaliteit door waterschap Rijn en IJssel. Wij  informeren u graag over de stand van zaken en resultaten.

In  augustus 2017 zijn er informatiepanelen bij beide vijvers geplaatst. Hier kunt u achtergrondinformatie en ook actuele publicaties lezen. Ook pasten we in 2017 de werkwijze met betrekking tot de inzameling iets aan. De broodbakken worden geleegd door medewerkers van Kompaan-ROVA en naar Zorg- en kinderboerderij Freriks gebracht. Bij Freriks vindt dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. Door deze medewerkers wordt het brood gesorteerd en geschikt gemaakt voor het voeren aan de dieren. Een mooie samenwerking tussen verschillende partijen dat een positieve bijdrage levert aan het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking.

In park Berkhof wordt  sinds afgelopen zomer een zeer positief resultaat behaald. Het aantal eenden in de vijver Berkhof Oost is fors gedaald; van soms bijna honderd eenden naar een tiental. Wij zijn blij dat het dus werkt. De eenden vinden gezond groen elders in sloten en beken met stromend water, ook tijdens koudere perioden.

Bij vijver Oostervoort zijn soms nog relatief veel eenden aanwezig, hoewel daar het aantal over het algemeen wel is afgenomen. Het blijkt dat er door buurtbewoners (zowel uit de wijk Oostervoort als van het nabijgelegen asielzoekerscentrum) bij vooral huizen nog brood gevoerd wordt. Ook zijn er soms mensen die elders in Winterswijk grote hoeveelheden brood in de vijvers gooien zoals bijvoorbeeld in de vijver aan de Vredenseweg. Daar waar nodig wordt hier door team Handhaving op gehandhaafd.

Zoals nu blijkt is de betrokkenheid en medewerking van veel inwoners en bezoekers heel groot. Het welslagen van de aangepaste werkwijze met de broodbakken is van de medewerking van alle inwoners afhankelijk. Wij stellen uw medewerking erg op prijs en danken u daar heel hartelijk voor. Heeft u vragen of suggesties, kijk dan op een informatiepaneel ter plaatse of stuur een e-mail naar gemeente@winterswijk.nl, onder vermelding van ‘Broodinzameling’.Ander nieuws