Header image

College wil invoering ja / ja sticker op 1 september 2021

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de ja/ja sticker in te voeren in Winterswijk. Dat betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een ja/ja sticker op de brievenbus hebben. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

Wethouder Tineke Zomer: “Het zou geweldig zijn als Winterwijk in navolging van grote gemeenten als Amsterdam, Den Haag en Utrecht ook tot invoering van dit systeem kan overgaan. Het kan zijn dat grote hoeveelheden folders nu ongelezen in de papiercontainer verdwijnen. We zorgen met de ja/ja sticker ervoor dat reclamefolders alleen bij inwoners worden bezorgd die dat willen.”

Ja/Ja sticker

Nu mogen bezorgers bij iedereen die geen sticker op de brievenbus heeft ongeadresseerd reclamedrukwerk (folders) in de bus doen. Dat mag straks alleen nog bij brievenbussen die een ja/ja sticker hebben. De nee/nee sticker die nu gebruikt wordt is dan niet meer nodig. Omdat niemand meer ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, tenzij aangegeven door een ja/ja sticker.

Onderzoek

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar via een motie gevraagd aan het college om de ja/ja sticker in te voeren. Het college laat nu in kaart brengen hoe effectief het huidige systeem is, welke milieuwinst behaald wordt met het nieuwe systeem, hoe het draagvlak voor de invoering van dit nieuwe systeem is onder inwoners en ondernemers en welke alternatieven er zijn voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Vervolg
In november 2020 beslist het college op basis van de uitslagen van de onderzoeken over het vervolg van de invoering van de ja/ja sticker. Vervolgens wordt het in december 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ander nieuws