Header image

College Winterswijk wil meer ruimte voor koopzondagen

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeente¬raad voor om in de maanden juli en augustus zes extra koopzondagen aan te wijzen. Het college geeft daarmee invulling aan één van de ambities uit het coalitieakkoord 2019-2022 ‘Winterswijk wint!’.

Elke laatste zondag van de maand is het koopzondag in Winterswijk. Het college wil winkeliers nu de mogelijkheid bieden om in juli en augustus elke zondag open te zijn. Volgens het college leidt uitbreiding van het aantal koopzondagen in de zomerperiode tot meer vertier in het centrum, waardoor meer publiek naar het centrum wordt gelokt.

“Op de zondagen dat winkels nu gesloten zijn, is er relatief veel publiek in ons centrum. Wij willen die mensen iets extra’s bieden en vooral in de zomerperiode wanneer er veel toeristen op campings in de omgeving van Winterswijk verblijven”, zegt wethouder Wim Aalderink.

Uit eerdere reacties is gebleken dat verschillende winkelbedrijven graag op zondag open willen. Bedrijven die dat niet willen kunnen er uiteraard zelf voor kiezen om dicht te blijven.

Het raadsvoorstel wordt op 27 juni a.s. in de gemeenteraad behandeld.Ander nieuws