Header image

Cultuurweek als start voor nieuw cultuurbeleid

WINTERSWIJK – Winterswijk is trots op haar cultuuraanbod. Van mooie musea, een prachtig theater tot veel verenigingen. Maar in de afgelopen jaren is er op zowel cultureel gebied als in de samenleving veel veranderd. Daarom neemt de gemeente Winterswijk het huidige cultuurbeleid onder de loep en vraagt inwoners, bezoekers, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en iedereen met ideeën of wensen om mee te denken. Dit gebeurt in de ‘Cultuurweek’ van 23 november tot en met 4 december 2017.

 

Het huidige cultuurbeleid van de gemeente Winterswijk dateert uit 2009. In deze ‘Nota Kunst en cultuur’ stonden belangrijke beleidslijnen, waarvan een deel in de afgelopen jaren is gerealiseerd. De economische crisis zorgde er echter ook voor, dat er weinig ruimte was voor grootse plannen. Er werd vooral ingezet op het behoud van bestaande culturele voorzieningen in Winterswijk. Nu de crisis voorbij is en ook in de samenleving een andere wind waait, vraagt de gemeenteraad om een actualisatie van het beleid. Afgelopen september stelde de raad daartoe de Kadernota vast.

 

Vier speerpunten

De ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid gebeurt aan de hand van vier speerpunten. Dit zijn ook wel de grote thema’s die de gemeenteraad voor de komende jaren ziet. De speerpunten zijn in de Kadernota vastgelegd:

1. In stand houden van het huidige cultuuraanbod.

2. Inzetten op cultuureducatie en participatie.

3. Cultuur breder bereikbaar maken.

4. Samenwerking met Duitsland.

 

Meepraten per e-mail, enquête en in bijeenkomsten

Voor de invulling en uitwerking van de speerpunten, raadpleegt de gemeente inwoners, bezoekers, organisaties en betrokkenen bij de Winterswijkse cultuur en samenleving. Via het e-mailadres cultuur@winterswijk.nl kan iedereen ideeën over/voor het Winterswijkse cultuuraanbod kenbaar maken. Daarnaast organiseert de gemeente een ‘Culturele week’. Bij alle culturele instellingen en bij grote recreatiebedrijven en verblijfsaccommodaties kan men van donderdag 23 november tot en met maandag 4 december een enquêtekaart invullen. De belangrijkste vraag daarbij is: welke wensen heeft u omtrent het cultuuraanbod in Winterswijk?

 

De gemeente organiseert verder een drietal bijeenkomsten, over de speerpunten ‘cultuureducatie’ (27 november), ‘breder bereikbaar maken van cultuur’ (28 november) en ‘samenwerking met Duitsland’ (4 december). Maatschappelijke organisaties, culturele voorzieningen en anderen die willen meepraten, zijn van harte uitgenodigd om tijdens een of meerdere avonden mee te praten. De gemeente heeft hiervoor organisaties rechtstreeks uitgenodigd. Aanmelden kan ook via cultuur@winterswijk.nl. De uitnodiging staat ook op de speciale webpagina van de gemeente.

 

Nieuw beleid in voorjaar 2018

Begin 2018 presenteert de gemeente alle uitkomsten uit de enquête, bijeenkomsten en persoonlijke (e-mail)contacten tijdens een reflectieavond. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in het voorjaar over het (ver)nieuw(d)e cultuurbeleid.

 Ander nieuws