Header image

Drie Dolle Duurzame Dagen

WINTERSWIJK - In Winterswijk worden 23, 24 en 25 mei drie Dolle Duurzame Dagen gehouden. Het initiatief voor dit evenement is uitgegaan van GroenLinks Winterswijk en B&W Energy, een Duits bedrijf voor zon- en windenergie. Voor de organisatie hebben zich een reeks Winterswijkse bedrijven en D66 aangesloten. Het Drie Dolle Duurzame Dagen bestaan onder meer uit workshops, lezingen, demonstraties en presentatie in Theater De Storm en in de Notaristuin aan de Roelvinkstraat. 42329406 Het programma op 23 mei is vooral gericht op het bedrijfsleven. Meerdere deskundigen op het gebied van onder meer zon- en windenergie, warmtepompen en zuivering van afval zullen die dag in De Storm lezingen verzorgen. Deze lezingen zullen worden besloten met een debat & discussie onder leiding van journalist Domien Esselink (aanvang 19.00 uur) Anton Wissing, directeur van BW-Energy verzorgt een lezing over windenergie. (17.00 uur). Roel Cals, directeur van energiebau Solar Power Benelux verzorgt een lezing over zonnepanelen (18 .00 uur). Maarten van Riet zal de bezoeker informeren in een lezing over Smard-grid (toekomstige technologieën om het elektriciteitsnet te beheren). (aanvang 16.00 uur) Fons Cateaum voormalig algemeen directeur van de woningbouwcorporatie De Woonplaats, en nu adviseur op het gebied van duurzaamheid geeft een lezing over duurzaamheid in het algemeen. (aanvang 15.00 uur) Op 24 mei zijn ervanaf 12.00 uur worckshops in De Storm over onder meer duurzame energie uit water en afval onder leiding van Joop Colsen (*aanvang 13.30 uur). Otto Willems verzorgt een workshop duurzaam4live, subsoidie &PV (aanvang 14.00 uur). Vanaf 14.30 uur vstaat Gea Boesenkool garant voor een leuke college tour over Duurzaamheid. Op het buitenterrein van de schouwburg kunnen proefritten worden gemaakt met elektrische auto's, auto's met lage CO2 uitstoot .De dag wordt besloten met een borrel voor belangstellenden. Zowel 23 als 24 mei zorgt Jan-Willem van de Velde, pianist, voor live muziek. De derde dag van het project begint om 10.00 uur in de Notaristuin. Naast muziek is er een markt met kraampjes, demonstraties, een speakerscorner en zorgen de geiten van de kaasboerderij De Brömmels dat het gras niet te hoog wordt. Het geheel wordt ook nog eens opgefleurd door de slagwerkgroep van de muziekschool Boogie Woogie. De drie dagen worden om 17.00 uur afgesloten. Voor meer informatie zie ook: www.allesduurzaam.nl door: Johan Winkelhorst

Ander nieuws