Header image

Excursie Korenburgerveen weer van start

WINTERSWIJK - In de lente- en zomermaanden organiseert Natuurmonumenten regelmatig excursies door het meest kwetsbare deel van het Korenburgerveen. Op 18 mei vindt de eerste excursie plaats, een prachtige zondagochtendwandeling door het afgesloten deel van dit natuurgebied. De natuur slooft zich uit. Al eens het aanstekelijke lentelied van de blauwborst gehoord? De mannetjes zijn volop aan het roepen naar de vrouwtjes en vliegen tussen de verschillende zangposten op en neer. Ook zijn de eerste bloeiende orchideeën en moeraskartelblad al weer gezien. De wandeling begint om 9.00 uur en duurt tot ca. 11.30 uur. De kosten bedragen € 2,- voor kinderen, € 4,- voor leden van Natuurmonumenten en € 7,- voor niet-leden. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via www.natuurmonumenten.nl of telefonisch bij de ledenservice, 035 - 655 99 55. Vergeet vooral je laarzen of waterdichte schoenen niet!

Niet alleen de blauwborst is terug van zijn winterverblijf in Afrika, ook de prachtig geel gekleurde wielewaal is weer terug. Vogels van moerasbos en struweel, in het Korenburgerveen vinden ze voldoende voedsel en nestgelegenheid. De mannetjes van beide vogelsoorten zijn nu op z’n mooist en geven hun melodieuze klanken prijs. Het is baltstijd, ze doen er alles aan om in de smaak te vallen bij de vrouwtjes. Wie weet heb je geluk en ben je getuige van de typische baltsvlucht van de blauwborst.

Het Korenburgerveen is een kwetsbaar natuurgebied en om die reden beperkt toegankelijk. Een wandeling onder leiding van een excursieleider van Natuurmonumenten is daarom een bijzondere manier om kennis te maken met een van de laatste nog levende hoogveengebieden in Nederland. Maar behalve hoogveen kent het Korenburgerveen ook laagveen, heide, blauwgrasland, moerasbos en beken. Al die verschillende stukjes natuur hebben hun eigen bewoners. Het Korenburgerveen herbergt naast de verschillende bijzondere soorten broedvogels ook zeldzame planten.Ander nieuws