Header image

Forse bezuinigingen in Winterswijk

WINTERSWIJK - Met pijn in het hart heeft de gemeenteraad van Winterswijk ingestemd met een aantal ingrijpende bezuinigingen. Onder druk van met name de eigen coalitie, bestaande uit VVD, Winterswijks Belang en CDA zijn wel enkele van de door het college van B en W voorgestelde bezuinigingen geschrapt of aangepast. Ondanks de bezuinigingen blijft de gemeente zitten met een gat van ruim 6-miljoen euro in de begroting 2013. Om het tekort de komende twee jaar naar nul te brengen waren volgens het college draconische maatregelen nodig geweest die zouden leiden tot een onacceptabele aantasting van basisvoorzieningen voor de bevolking. Daarom heeft zij daarvan afgezien. Het college sloot niet uit dat het tekort nog kan oplopen. Dit als gevolg van maatregelen van het nieuwe kabinet die slecht kunnen uitpakken voor gemeenten. Tot de belangrijkste aanpassingen in de voorgestelde begroting behoort het schrappen van de subsidie voor de restauratie van de St. Jacobuskerk. Op de subsidies van de muziekschool, de bibliotheek en de schouwburg zal niet 300-duizend euro worden gekort, maar 'slechts' 150-duizend euro. Of dit het resultaat was van een ludieke actie van de leerlingen en docenten van de muziekschool is de vraag. Voor de raadsvergadering werden het college en de raadsleden verrast door een concert voor en in het stadhuis. Ook worden meerdere bouwprojecten in de kast gezet. Ondanks de financiële druk meent het college te kunnen blijven investeren in de toekomst. Daarbij kan worden gedacht aan het compleet uitvoeren van de werkzaamheden bij het nieuwe sportpark Jaspers, inclusief het fietspad Jaspersweg. De raad vond, in tegenstelling tot het college, dat de onroerendezaakbelasting (OZB) moet worden verhoogd, namelijk met in totaal 330-duizend euro. Dit komt ongeveer op 20 euro per inwoner. Door: Johan Winkelhorst

Ander nieuws