Header image

Geen gasaansluiting meer voor nieuwbouwhuizen in Winterswijk

Winterswijk – Nieuwbouwwoningen worden in Winterswijk niet langer aangesloten op het gasnet. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten.

 

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving over twaalf jaar duurzaam moet worden opgewekt. Om deze doelstelling te halen wil het college de kansen om aardgasvrij en energieneutraal te bouwen bij nieuwbouw maximaal benutten.

 

Aardgasvrij

Essentieel voor energieneutraal is dat de gemeente aardgasvrij is. Het is een hele opgave om dat bij de circa 11.000 bestaande particuliere woningen voor elkaar te krijgen. De inspanningen en kosten om een relatief nieuwe woning van het gas af te krijgen zijn ongewenst hoog. Bij nieuwbouw en renovatie kan beter worden voorgesorteerd op een energieneutraal Winterswijk

 

In Winterswijk worden tot 2025 circa 350 woningen gebouwd. Dit is exclusief bouw na sloop. Voor nieuwe woningen op gemeentegrond geldt dat zij niet worden aangesloten op het aardgasnet. Daarnaast heeft het college bepaald dat de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) tenminste 50 procent lager is dan de huidige Bouwbesluitnorm voor alle Bouwbesluitfuncties. Voor nieuwbouw op gronden die niet van de gemeente zijn, wordt ingezet op het stimuleren en verleiden van initiatiefnemers om aardgasvrij te bouwen. Zodra het wettelijk kader er is geldt deze verplichting voor alle nieuwbouw.Ander nieuws