Header image

Gemeente Winterswijk krijgt nieuwe APV.

Winterswijk – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen. In de nieuwe APV krijgt de burgemeester ruimere bevoegdheden om de openbare orde te handhaven.

 

In de APV worden allerlei onderwerpen op lokaal niveau geregeld, zoals het organiseren van evenementen, het gebruik van de openbare weg, het innemen van standplaatsen, de sluitingstijden voor horecabedrijven en verschillende regels voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De huidige verordening is in 2012 voor het laatst gewijzigd en wordt nu geactualiseerd.

 

In de nieuwe APV krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om de openbare orde te handhaven, zoals het opleggen van een gebiedsverbod, het aanbrengen van cameratoezicht op openbare plaatsen en het treffen van maatregelen om buurtbewoners die overlast veroorzaken aan te pakken.

 

Een andere belangrijke wijziging is de (her)invoering van de exploitatievergunning voor horecabedrijven en aanverwante bedrijven, zoals pensions, campings en vakantieparken. Deze vergunningplicht wordt opgenomen om het woon- en leefklimaat in de omgeving van dit soort bedrijven te beschermen en de samenleving tegen ondermijnende criminele activiteiten te beschermen.

 

De burgemeester krijgt ook de bevoegdheid om een vergunningsplicht voor andere bedrijfstakken in te stellen om de leefbaarheid te beschermen en ondermijnende activiteiten te bestrijden.

 

Ten slotte wordt een registratieplicht voor handelaren in zogenoemde ongeregelde goederen zoals sieraden, edelstenen, uurwerken, antiek en curiosa in de verordening opgenomen. Deze handelaren moesten op grond van het Wetboek van Strafrecht al een inkoopregister bijhouden. Zij worden nu ook verplicht de verkoop van deze goederen in een register te registreren. Dit voorschrift is bedoeld om heling van gestolen goederen te bestrijden. 

 

De nieuwe APV wordt op 11 januari 2018 besproken in de commissie Samenleving. Op 25 januari neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe APV.Ander nieuws