Header image

Gerrit Komrij College officieel geopend (+video)

WINTERSWIJK - In Winterswijk is vrijdagmiddag officieel het Gerrit Komrij College geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van enkele honderden genodigden, waaronder Charles Hofman, de partner van de enkele maanden geleden overleden Winterswijkse schrijver, essayist, columnist, boeken- en tv-recensent Gerrit Komrij. Het ontbreken van de naamgever van het college bepaalde nadrukkelijk het karakter van de opening. Het waren met name de trotse rector van het prachtige complex, Jan Paul Beekman, en de vriend en biograaf, OnnoBlom, die stilstonden bij de dood van Komrij. Beekman vertelde de aanwezigen in de theaterzaal dat Komrij te kennen had gegeven de opening graag te zullen bijwonen. De schrijver had daaraan wel de woorden ‘deo volente’ (zo God het behaagt) toegevoegd. Blom attendeerde de aanwezigen op enkele bijzonderheden over de verhouding tussen Komrij en de gemeente Winterswijk. ‘Hij voelde zich in zijn jeugd gevangen in Winterswijk. Op latere leeftijd ging er geen dag voorbij dat hij niet aan zijn geboorteplaats dacht.’ Volgens Blom was de schrijver vooral blij voor zijn moeder dat het college naar hem was vernoemd. Blom brak in zijn toespraak een lans voor het behoud van de Driemark aan de Zonnebrink. Een bewogen Charles Hofman bedankte Onno Blom voor zijn woorden. Rector Beekman durfde zonder schroom de nieuwe school de mooitste school van Nederland te noemen. ‘In ieder geval is het ’t hoogste gebouw van Winterswijk.’ Hij bedankte iedereen die op de een of andere wijze bij de realisering van het Komrij College betrokken is geweest en speciaal ook zijn rechterhand Henk Lansink. Mede dankzij Lanssink kan met recht worden gesproken van een gebouw waarin een visie op het onderwijs is ingebracht. ‘Hier staat een gebouw voor leerlingen, medewerkers maar ook voor de inwoners van Winterswijk. Iedereen kan zeggen: die school is ook van mij.’ De rector doelde hiermee ondermeer op de grote sportaccommodatie die deel uitmaakt van het complex, het technieklokaal Skills en de bibliotheek die in het pand is gehuisvest. Belangrijk vond Beekman ook dat het gebouw met slechts kleine aanpassingen ieder ogenblik geschikt gemaakt kan worden voor een andere onderwijsvisie.’ Wethouder Rik Gommers bedankte in zijn toespraak met name alle subsidiegevers. Hij verwees daarbij ondermeer naar enkele Ministeries en de provincie. Met de bouw van het complex, inclusief de tunnel onder het spoor, is een barrière tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de gemeente weggenomen. Hij prees ook de samenwerking tussen alle partijen die bij de invulling van de spoorzonde betrokken waren. Ruim tien jaar is er gesproken over de bouw van een school die de Driemark moest vervangen. Het Gerrit Komrij College bestaat uit meerdere opleidingen: LWOO, VMBO, Havo en VVO. Rond de 1300 leerlingen zullen in het modern ogende complex de lessen volgen. Jan Molder van Pro-rail was zeer ingenomen met de invulling van de spoorzone. ‘We hadden hier teveel ruimte en hebben daar een goede oplossing voor gevonden. De tunnel ‘was volgens hem essentieel om de veiligheid van de leerlingen te garanderen. ‘De jeugd heeft nog wel eens een ander idee over veiligheid dan wij ouderen.’ Tot de sprekers behoorden ook Henk van der Esch, voorzitter van bestuur Stichting Achterhoek VO, en Bert Kluin, manager public relations NS. Kluin sprak van een gebied waarop Winterswijk trots kan zijn. Spreektijd was er ook voor de bouwers van de school. Zij verrasten de directie van de school met een catalogus voor alle leerlingen die behoort bij de expositie in galerie De Trico van de kunstenares Lita Loballut. Een van de hoogtepunten van de opening van het Gerrit Komrij College was zonder twijfel de feestelijke onthulling van een kunstwerk voor het gebouw, gemaakt door Wim Schreurs, docent en vrij kunstenaar. ‘Effe niks’ dat was de naam die de kunstenaar aan zijn werk had gegeven.. Zeer wel overwogen had hij geen gebruik gemaakt van brons maar van een kunststofmateriaal. Het werk laat twee meisjes zien, verdiept in een laptop, en een jongen met pet en een bal onder de voet. Op een tafel ligt nog een boek waarmee wordt verwezen naar de bibliotheek. De onthulling werd luister bijgezet door circa honderd gymnasten van de plaatselijk gymnastiekvereniging. Tot slot van de openingsmiddag werden alle genodigden rondgeleid door het enorme complex. Op verschillende locaties gaven sportverenigingen demonstraties. Zo ook in de grote sporthal die bestaat uit een grote zaal die meerder zalen kan worden verdeeld en een aparte turnzaal. Tekst: Johan Winkelhorst Film: Leo v/d Linde

Ander nieuws