Header image

Goedkoop geld lenen voor energiebesparende maatregelen

WINTERSWIJK – Stichtingen, scholen en sportverenigingen kunnen tegen een lage rente energiebesparende maatregelen treffen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten.

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving over twaalf jaar duurzaam moet worden opgewekt. Om deze doelstelling te halen wil het college ook non-profitorganisaties ondersteunen door een lening met een zeer aantrekkelijke rente. Wethouder Gommers: “Een vereniging die wil verduurzamen kan nu, met de goedkope lening, besparen op het energieverbruik”.

Energiemaatregelen

We willen allemaal verduurzamen. Veel maatschappelijke organisaties nemen nu echter geen energiebesparende maatregelen, omdat er eerst geïnvesteerd moet worden. Het financieel voordeel komt pas later. Geld om te investeren is er vaak niet. Dat is jammer, want op termijn wordt er door deze energiebesparende maatregelen wel bespaard op de energierekening en blijft er meer geld over voor andere activiteiten van de organisatie.

Om (sport)verenigingen, stichtingen en scholen tegemoet te komen in het nemen van energiebesparende maatregelen, biedt de gemeente een lening aan met een zeer gunstig rentetarief. Maandelijks wordt een klein bedrag afgedragen en er wordt direct op de energierekening bespaard. Het gaat onder andere om maatregelen zoals isolatie, LED-verlichting, warmtepomp en zonnepanelen. De lening is ook beschikbaar voor energie-coöperaties.

Sinds vorig jaar kunnen eigenaren van bestaande woningen al eenzelfde soort lening aanvragen. De vraag hierna was boven verwachting. In 2016 is zelfs het gereserveerde bedrag voor 2019 naar voren gehaald om aan de vraag te kunnen voldoen. De stimuleringsregeling voor non-profitorganisaties kan, net als voor woningen, worden aangevraagd bij het VerduurSaam Energieloket (www.verduursaamenergieloket.nl). De aanvragen kunnen vanaf 1 februari 2018 worden ingediend.Ander nieuws