Header image

Heerlijk zingen bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK - Zangdocente en stemvormer Annette Weterings heeft voor komende maanden een aantal groepslessen georganiseerd voor zangers. Tijdens een groepsles worden zangers gecoached op het gebied van presentatie, voordracht en interpretatie.

Bij een presentatie of voordracht zijn vooral de houding en het stemgebruik heel belangrijk. De groepslessen geven de zangers een podium waarop zij dit kunnen beoefenen. Ook zal er aandacht worden besteed aan tekstinhoud en muzikale aspecten. De lessen worden begeleid door een pianist en zijn mogelijk een aanloop naar een leerlingenconcert.

De eerstvolgende groepsles vindt plaats op dinsdag 25 november 2014 a.s. Hiervoor zijn nog plaatsen vrij. Omdat het erg belangrijk is dat iedere geïnteresseerde kennis kan maken met deze vorm van zangles zijn er aan deze groepslessen geen kosten verbonden. Een vrije gift voor de pianist wordt wel op prijs gesteld. Wel graag aanmelden bij de administratie. Toehoorders hebben vrije toegang.

Voor 2015 zijn de data van de groepslessen: 13 januari, 24 februari en 7 april. De lessen starten om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur. Locatie is het hoofdgebouw van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk.

Korte cursussen en modules voorjaar 2015 Ook in het voorjaar van 2015 gebeurt er weer veel op zanggebied. Een overzicht van de activiteiten:

• Stemoriëntatie (4 lessen) dinsdag 20 en 27 januari, 3 en 10 februari • Zingen met de hand (module) dinsdag 10 maart • Zingen met je oren (module) dinsdag 14 april

Alle bijeenkomsten zijn van 20.15 tot 21.15 uur.

Voor nadere informatie over de cursussen en modules, o.a. v.w.b. inhoud en kosten, en aanmelding kan contact worden opgenomen met Boogie Woogie: telefoonnummer (0543) 515569 of per mail info@boogiewoogie.nl Zie voor informatie ook: www.annetteweterings.nlAnder nieuws