Header image

Informatieavond over financiën, zorg, wonen en welzijn

WINTERSWIJK - Op woensdag 28 november a.s. wordt voor niet-Nederlandse inwoners uit de gemeente Winterswijk een informatieavond over financiën, zorg, wonen en welzijn georganiseerd. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van VIT-hulp bij mantelzorg, De Oosthoek en De Post.

Voor met name niet-Nederlandse burgers is het soms moeilijk om binnen het dienstverleningsaanbod van financiën, zorg, wonen en welzijn hun weg te vinden. De taal, culturele verschillen en belevingswereld vormen vaak een grote barrière. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over zaken aangaande financiën, zorg, wonen en welzijn. Aan de orde komen onder andere: hulp bij het huishouden, hulp bij het zorgen voor een familielid, vragen over opvoeding, veiligheid in de buurt, financiële vragen, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Ook is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur en is gratis toegankelijk. De bijeenkomst wordt gehouden bij Wijksteunpunt de Oosthoek, Olmenstraat 37 in Winterswijk.Ander nieuws