Header image

Informatieavond over Ménière op donderdag 8 oktober 2015

WINTERSWIJK- Stichting Hoormij/Ned. Ver. Voor Slechthorenden (NVVS) afdeling Gelderland Oost organiseert in samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk een informatieavond over Ménière :draaiduizeligheid die vaak samen gaat met oorsuizen en gehoorvermindering.

Deze avond is bedoeld voor mensen met Ménièreklachten, die meer medische achtergrond willen verkrijgen over deze aandoening. Er worden adviezen gegeven over hoe men met Ménièreklachten kan omgaan, welke medicatie kan worden toegepast en er is uitleg over de mogelijke therapiebehandelingen. De KNO arts, de audioloog en de ervaringsdeskundige kunnen u deze avond duidelijke antwoorden geven op de vraag : “ En hoe nu verder..?

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deskundigen en er is ruimte voor lotgenotencontact.Ook zijn leden van de Stichting Hoormij/NVVS aanwezig voor informatie en advies.

 

 Ander nieuws