Header image

Nieuw bermbeheer om biodiversiteit te versterken

WINTERSWIJK - De kwaliteit van bermen en sloten staat steeds meer onder druk. Mooie karakteristieke planten verdwijnen, waardoor ook het aantal insecten zoals bijen en vlinders afneemt. Daarom gaat de gemeente Winterswijk de bermen op een andere manier beheren.

Van klepelen naar ecologisch bermbeheer
Het merendeel van de bermen wordt tot nu toe ‘geklepeld’. Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen zoals ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. Het nadeel van klepelen is dat de berm voedselrijker wordt, waardoor veel bloeiende planten verdwijnen en enkel grassen overblijven. De gemeente Winterswijk wil de bermen daarom steeds meer ecologisch gaan beheren. Hierbij worden de bermen gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Zo ontstaat er een voedselarme berm waar bijzondere planten en dieren zich beter ontwikkelen en worden de bermen bloemrijker.

Bermen worden dit jaar deels niet gemaaid
Vanaf 2022 zullen alle bermen op deze manier beheerd worden. In de overgang naar 2022 is er voor gekozen om nu al een deel van de bermen niet meer te klepelen. Voor de veiligheid van de weggebruikers wordt een strook van 60 cm vanaf de weg nog wel gemaaid en worden de kruispunten en bochten vrijgehouden. Waar het mogelijk is worden de bermen dit jaar niet gemaaid. Dat ziet er misschien rommelig uit maar de natuur heeft daar profijt van. De bermen krijgen de ruimte om tot bloei te komen en vogels en insecten kunnen weer vrij leven in ‘hun’ bermen.


Ander nieuws