Header image

Paasvuren in Winterswijk mogen onder voorwaarden doorgaan

WINTERSWIJK – Komend paasweekend mogen paasvuren in Winterswijk worden ontstoken, mits bepaalde afstandsnormen in acht worden genomen.

Het is al langere tijd droog. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft daarom ‘Fase II’ afgekondigd. De VNOG heeft gemeenten geadviseerd geen stookontheffingen af te geven, tenzij er bepaalde afstandsnormen in acht worden genomen om brandgevaar te voorkomen.

Op basis van het advies van de VNOG heeft burgemeester Joris Bengevoord in overleg met de brandweer besloten het ontsteken van paasvuren in Winterswijk onder bepaalde voorwaarden toe te staan. Deze voorwaarden houden in dat het ontsteken van paasvuren afhankelijk wordt gesteld van de omvang, de situering ten opzichte van de omgeving en de windkracht (zie onderstaande tabel). Medewerkers van het team Handhaving van de gemeente controleren of alle paasvuren aan deze voorwaarden voldoen. Mocht het weer veranderen, dan kan de gemeente alsnog besluiten tot een stookverbod.

Vuurfestival Meddo

De gemeente en brandweer hebben woensdagochtend overleg gevoerd met de organisatie van het Vuurfestival in Meddo. Met de organisatie zijn afspraken gemaakt over extra veiligheidsmaatregelen en de omvang van het paasvuur. Onder deze condities mag ook dit paasvuur worden ontstoken.

 Ander nieuws