Header image

Plus BSO Winterswijk blijkt daverend succes

WINTERSWIJK – De inzet van buitenschoolse opvang voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte (Plus BSO) in Winterswijk is een groot succes. Dat blijkt uit een evaluatie onder alle betrokken partijen, waaronder ouders en aanbieders van kinderopvang.

Plus BSO is de uitwerking van een vraag van aanbieders van kinderopvang en de buitenschoolse opvang (bso) om opvang te organiseren voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kinderen die speciaal basisonderwijs bezoeken. Deze kinderen kunnen nog niet voldoende terecht op een reguliere bso, omdat  deze locaties daar niet op ingericht zijn. Daarom werden deze kinderen, voor de inwerkingtreding van deze regeling, individueel of in groepsverband begeleid, terwijl dat niet altijd wenselijk is. Een kind met een ondersteuningsbehoefte kan vaak al niet in zijn eigen woonwijk naar school. Daardoor vinden zij hun speelkameraadjes niet zo makkelijk in de buurt. Een opvangplek dicht bij huis, voor kinderen mét en zonder ondersteuningsbehoefte, is daarom de wens van veel ouders in Winterswijk.

Stichting Welzijn Winterswijk (SWW), Zozijn, De Lichtenvoorde en de gemeente Winterswijk hebben daarom samen het plan opgevat om in een pilot kinderen met een ondersteuningsbehoefte deel te laten nemen aan de reguliere opvang met waar nodig extra aanpassingen, zoals professionele begeleiding, aangepaste groepen of een aangepaste omgeving. Deze opvang noemen we samengevat ‘plus BSO’.

Ouders geven aan dat zij erg tevreden zijn over de inzet van plus BSO. Kinderen zijn minder overprikkeld en daardoor thuis ook rustiger dan voorheen. Dit zorgt voor een betere harmonie in het gezin bij thuiskomst van het kind.

Ouders zijn daarnaast erg te spreken over de professionaliteit van de begeleiders. De ouders voelen zich gehoord en serieus genomen. Wel ervaren ouders  het als een gemis dat er geen plus BSO-opvang is in de vakantie. Dit zou wel wenselijk zijn voor een aantal ouders. Nu zijn er soms periodes dat hun kind de plus BSO niet kan bezoeken. De ouders  merken dan gelijk de negatieve effecten hiervan; kinderen worden weer druk en zijn hun ritme kwijt.

Verantwoordelijk wethouder Ilse Saris is blij met het succes van de plus BSO: “Het experiment met de plus BSO is erg goed geslaagd. We gaan er dan ook mee door en breiden de opvang uit naar 49 weken per jaar, zodat deze groep kinderen ook in de schoolvakanties opgevangen kan worden.”Ander nieuws