Header image

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

WINTERSWIJK - Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

·         de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);

·         de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;

·         hoe het toezicht is geregeld.

 

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

 

De tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) kunt u gratis ophalen op het gemeentekantoor.

Wie mogen er stemmen?

Om te mogen stemmen ontvangt u een stempas. Om een stempas te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voor het referendum geldt:

  • U moet op 21 maart 18 jaar of ouder zijn;
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • U mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht;
  • U moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). De peildatum;
  • hiervoor is 5 februari 2018.

Let op! Bent u na 5 februari 2018 ingeschreven in de gemeente Winterswijk vanuit een andere Nederlandse gemeente, moet u in uw oude gemeente stemmen. Wilt u toch in Winterswijk stemmen, vraag dan tijdig bij uw oude woongemeente een kiezerspas aan.Ander nieuws