Header image

Start aanleg Vrijheidspark in Winterswijk

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk is gestart het gebied rondom voormalig jongerencentrum Eucalypta en het Raadhuis te vernieuwen tot een parkachtig gebied met een mix aan functies – het Vrijheidspark. Vanaf maandag 22 juni starten de werkzaamheden in de Jeugdkerkstraat en de verwachting is dat het Vrijheidspark eind 2020 gereed is.

Het plan Vrijheidspark
Het plan is een onderdeel van het gemeentelijke project 'stedelijke herverkaveling'. Met dit project brengen we verschillende functies samen zodat ze een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Met het plan worden onder andere de bestaande wegenstructuur aangepast, parkeerplaatsen omgezet in groen en op strategische plekken geclusterde parkeerplaatsen teruggebracht.

Het plan omvat de volgende straten: Jeugdkerkstraat, Wierengastraat, Balinkesstraat, mw. Kuipers-Rietbergplein, Schoolstraat en de Burgemeester Bosmastraat.

Tijdelijke verkeersoverlast
De werkzaamheden kunnen leiden tot hinder en het centrum is tijdelijk minder goed bereikbaar.

Meer informatie
In het gebied worden bouwborden geplaatst met globale projectinformatie. Meer informatie over het plan vindt u op www.winterswijk.nl/vrijheidspark

Ander nieuws