Header image

Strijd tegen toename fietsdiefstal in Winterswijk

WINTERSWIJK - In het kader van de strijd tegen het grote aantal fietsdiefstallen werd op het NS-station Winterswijk een themadag ‘Stop fietsdiefstal’ gehouden. Dat voor de genoemde locatie was gekozen is niet vreemd. Zeker sinds het Gerrit Komrij College in gebruik is genomen staan er rond het station en het college dagelijks honderden fietsen die door een fietsendief eenvoudig kunnen worden ontvreemd. Aan een zijde van het station ontbreken nu voldoende voorzieningen om fietsen veilig te stallen. Binnen twee maanden zijn ook daar goede stallingen voor rijwielen beschikbaar. De themadag was georganiseerd door de gemeente, het Komrij College en het Platvorm Sociale Veiligheid Spoorlijn Arnhem-Winterswijk in samenwerking met de politie Noord- en Oost-Gelderland. Belangstellenden kregen van medewerkers van het centrum Fietsdiefstal tips op welke wijze diefstal kan worden voorkomen. Natuurlijk werden zij attent gemaakt op het gebruik van goede sloten. Er werd een extra sterk en lang slot gedemonstreerd waarmee een fiets kan worden vastgelegd aan een boom of hek of een fietsenstandaard. Ook werd gedemonstreerd hoe een gestolen fiets kan worden herkend met scanapparatuur. Wethouder Gommers en de directeur van het Komrij College, Jan Paul Beekman, lieten zich uitgebreid informeren. Het aantal diefstallen van fietsen in Winterswijk ligt boven de 100 per jaar. Dertig daarvan werden ontvreemd bij het NS-station. Vermoedelijk is het werkelijke aantal gestolen fietsen nog hoger. In veel gevallen wordt geen aangifte gedaan. Een woordvoerder van de politie wees er op dat het van groot belang is dat iedereen aangifte doet. Het is daarbij wel van groot belang dat dit gepaard gaat met een goede beschrijving van de fiets en het liefst met een framenummer. Winterswijk is niet de eerste gemeente waar aandacht wordt geschonken aan het probleem. Ook in andere plaatsen langs de spoorlijn Arnhem-Winterswijk zijn onlangs dit soort themadagen gehouden. Tekst: Johan Winkelhorst

Ander nieuws