Header image

Subsidie voor Villa Mondriaan

WINTERSWIJK -  Bijna unaniem heeft de gemeenteraad van Winterswijk het voorstel van het college van b en b overgenomen een subsidie beschikbaar te stellen voor de exploitatie van Villa Mondriaan. Alleen de SP stemde tegen het voorstel. Deze partij vond het onjuist om in een tijd dat moet worden bezuinigd op bestaande verenigingen geld uit te geven aan een particulier initiatief. De jaarlijkse subsidie bedraagt 65/duizend euro. Het nieuwe museum zal bestaan uit de villa aan de Zonnebrink waar Pieter Mondriaan geruime tijd met zijn ouders heeft gewoond en een naastgelegen pand. Een onbekende heeft deze panden aangekocht een beschikbaar gesteld. Het zal worden beheerd door de Stichting Villa Media.. Het is de bedoeling dat het publiek in de villa informatie krijgt over de schilder, zijn ouders en zijn oom Frits die hem de basisbeginselen van het schilderen leerde. In het andere pand dat door een nieuwe hal met de villa zal worden verbonden worden onder meer de boekwinkel en het museumcafé en educatieve ruimtes worden ondergebracht. Natuurlijk zijn er in het museum ook werken van Mondriaan te zien. Daarnaast hangt er ook werk van tijdgenoten. Naar verwachting zal het museum begin volgend jaar de deuren openen. Om aan de opening van het museum een spectaculair tintje te geven wil het bestuur proberen alle tekeningen van de Schilder naar Winterswijk te halen. Door:Johan Winkelhorst

Ander nieuws