Header image

Tevredenheid Winterswijkers dienstverlening gegroeid

WINTERSWIJK- De gemeente Winterswijk heeft in 2018 een burgerpeiling laten uitvoeren door onderzoeksbureau I&O Research. Uit het onderzoek blijkt dat Winterswijkers positief zijn over de gemeentelijke dienstverlening.

In totaal zijn 2.700 mensen zijn benaderd. 1.028 inwoners hebben de vragenlijst over de dienstverlening van de gemeente ingevuld. Burgemeester Bengevoord is tevreden met de respons. ”Doordat zoveel inwoners de vragenlijst hebben ingevuld krijgen we een goed beeld hoe Winterswijk over de dienstverlening van de gemeente denkt. De resultaten zijn een stimulans voor ons en geven inzicht in wensen voor verbeteringen.”

De vragen gingen over de leefomgeving, de relatie tussen de inwoners en de gemeente en over zorg en welzijn. De resultaten geven ook inzicht in de verschillen tussen wijken van Winterswijk. De prestaties zijn vanaf 18 maart 2019 op de openbare website waarstaatjegemeente.nl te vergelijken met andere gemeenten.

Goede cijfers

49% van de inwoners geeft aan vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Dit was in 2016 42% en landelijk zelfs maar 33%. Inwoners waarderen het wonen in de eigen buurt met een 8,2. De gemeentelijke dienstverlening scoort een 7,2.

Ook het vertrouwen in het toezicht op naleving van regels steeg van 41% naar 46%. “Dit is een compliment voor ons team Handhaving. Ik vind het belangrijk dat inwoners ervan uit kunnen gaan dat regels die we vaststellen ook worden nagekomen”, aldus burgemeester Bengevoord.

Verbetermogelijkheden volgens inwoners

De punten waarop de gemeente volgens inwoners nog kan verbeteren zijn onder andere:

- Parkeergelegenheid in de buurt;

- Betrekken inwoners bij aanpak leefbaarheid en veiligheid;

- Toename eenzaamheid;

- Lage bekendheid minimaregelingen bij minima (o.a. Jeugdsportfonds).Ander nieuws