Header image

Winterswijk benoemt Functionaris Gegevensbescherming

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer M. Damen aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hij moet er op toezien dat de gemeente Winterswijk de privacywetgeving naleeft. De heer Damen is werkzaam bij de gemeente Winterswijk als informatiemanager.

Met ingang van 25 mei 2018 is de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de hele Europese Unie (EU) geldt dan dezelfde privacywetgeving. De landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), ziet toe op de naleving van de AVG. Om zowel de belangen van de gemeente als van de burgers goed te behartigen, moet een Functionaris Gegevensbescherming worden aangesteld als interne toezichthouder. Hij moet in alle onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren en ontvangt daarom geen instructies vanuit de gemeente of van personen of organisaties die ten behoeve van de gemeente gegevens verwerken.

De Functionaris Gegevensbescherming is bij de gemeente het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met privacy. Inwoners, klanten, kortom alle burgers van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen bij de Functionaris Gegevensbescherming terecht voor informatie over en inzage in de van hem of haar verwerkte gegevens.

Daarnaast heeft het college het Privacybeleidskader gemeente Winterswijk vastgesteld. Hierin zijn afspraken opgenomen over de wijze waarop in de gemeente Winterswijk persoonsgegevens worden gebruikt, opgeslagen of uitgewisseld. Het college heeft daarbij als doel er voor te zorgen dat er binnen de organisatie sprake is van een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de aangescherpte wet- en regelgeving.Ander nieuws