Header image

Winterswijk sluit aan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur

WINTERSWIJK – Winterswijk sluit aan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor het onderdeel cultuur. We maken hierdoor mogelijk dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen aan culturele activiteiten.

Winterswijk heeft al een uitgebreid pakket van maatregelen om kinderen uit gezinnen met lage inkomens mee te laten doe aan maatschappelijke activiteiten. Zo vergoeden we schoolkosten, zwemles, een computer en internet abonnement voor kinderen die naar de brugklas gaan. Ook krijgen kinderen een bijdrage om lid te worden van een vereniging of sportclub. Voor sportende kinderen is er daarnaast het Jeugdsportfonds. Cultuur is het enige onderdeel waarvoor we nog geen regeling hebben. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen doen minder aan cultuur dan hun leeftijdsgenoten. Winterswijk wil deelname aan cultuur voor iedereen mogelijk maken, dat is ook één van de uitgangspunten van de Cultuurnota die in november 2018 door de raad is vastgesteld

De gemeenteraad heeft aangegeven ook voor dit onderdeel een regeling te willen treffen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan te sluiten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). Voor het onderdeel sport waren we al een aantal jaren aangesloten.

Bijdrage voor culturele activiteiten

De bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur bestaat uit een lidmaatschap van een culturele vereniging/organisatie (bijvoorbeeld muziek, toneel), de kosten voor muziekles en eventueel de huur van een instrument of andere benodigdheden. Ouders kunnen de bijdrage niet zelf aanvragen. De aanvraag gaat altijd via intermediairs. Intermediairs zijn op een of andere manier professioneel betrokken bij de opvoeding of verzorging van een kind, bijvoorbeeld een docent of een medewerker van het Sociaal Team. Ze zijn de verbindende schakel tussen kind en JFSC en zorgen ervoor dat de aanvraag wordt afgehandeld.

Wethouder Aalderink is verheugd dat in Winterswijk het pakket voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens nu is uitgebreid met het onderdeel cultuur: “Op deze manier maken we mogelijk dat cultuurbeoefening voor alle Winterswijkse kinderen bereikbaar is.”Ander nieuws