Header image

Winterswijk wil spoorwegovergangen aanpassen

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Veldhorstweg te beveiligen en de overweg aan de Klandermansweg op te heffen.

In maart vorig jaar heeft de gemeenteraad van Winterswijk ingestemd met de integrale aanpak van de vijf nog niet beveiligde overwegen in Winterswijk in samenwerking met spoorwegbeheerder ProRail. Toen is al besloten dat de overweg Huttenweg en een tweede overweg beveiligd zou worden, de overige drie onbeveiligde overwegen zouden opgeheven moeten worden. Doel van de voorgestelde aanpak is om de veiligheid op het spoor te verhogen en daarmee ook de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorverbinding richting Arnhem te verbeteren.

Voor de Veldhorstweg en de Klandermansweg was nog niet bepaald welke overweg beveiligd zou worden. Eén van de twee zou opgeheven moeten worden, de ander beveiligd. Na diverse gesprekken met belanghebbenden stelt het college de gemeenteraad voor de overweg aan de Veldhorstweg te beveiligen en de overweg aan de Klandermansweg op te heffen. Door het aanleggen van een weg tussen beide overgangen kan aan bezwaren van agrariërs tegemoet gekomen worden. ”We hebben de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig gewogen. Wij denken dat dit voorstel de beste oplossing is om het spoor in Winterswijk veiliger te maken”, zegt wethouder Wim Aalderink.

Voor de af te sluiten overwegen aan de Vreehorstweg, Klandermansweg en Greversweg, zal vervolgens een procedure gestart worden om ze te onttrekken aan de openbaarheid. Het aanbrengen van een brug of tunnel in de Greversweg is onhaalbaar vanwege de daarmee gemoeide kosten. De belanghebbenden die eerder hebben aangegeven hiertegen bezwaar te hebben, worden hierover nader geïnformeerd.Ander nieuws