Header image

Woonvisie Winterswijk: groei vraagt om doorstroming

WINTERSWIJK - “Starters, jonge gezinnen en senioren hebben elkaar nodig in onze gemeente. Het is hier voor jong en oud prachtig wonen en er is ruimte voor meer woningen. Doorstromen en duurzame nieuwbouw zijn dan wel belangrijk.” Aldus wethouder Inge klein Gunnewiek over de woonvisie die het college voorlegt aan de gemeenteraad.

In de woonvisie voor de periode 2020-2025 staat wat er nodig is om voldoende, geschikte woningen voor alle inwoners te bieden. De woonvisie bevat de ambities voor Winterswijk en speelt in op verschillende woonwensen.
Zo wil de gemeente de start van jongeren in het koopsegment bevorderen zodat zij een woning kunnen kopen, waar ze later ook als gezin kunnen wonen. Regionaal is afgesproken dat Winterswijk bouwt voor jongeren en ouderen. De gemeente wil initiatiefnemers van gezamenlijke woonvormen extra ondersteunen.
Ook huurders kunnen voortaan terecht bij het energieloket met vragen over energiebesparing en met vragen over levensloopbestendig maken van de woning. Met woningcorporatie De Woonplaats maakt de gemeente afspraken over voldoende sociale huurwoningen.

Besluitvorming
De woonvisie lag van 17 juni tot 22 juli 2020 ter inzage. In deze periode kwamen meerdere inspraakreacties binnen die grotendeels zijn verwerkt. Het college legt de vernieuwde woonvisie nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Begin november neemt de gemeenteraad een besluit over de Woonvisie 2020-2025 Passend en duurzaam wonen in Winterswijk.Ander nieuws