Header image

Zilveren erepenning voor wethouder Ilse Saris bij afscheid

WINTERSWIJK– Ilse Saris (43) heeft bij haar afscheid als wethouder de zilveren erepenning van de gemeente Winterswijk ontvangen. Zij kreeg de gemeentelijke onderscheiding van burgemeester Joris Bengevoord tijdens haar afscheidsreceptie in Theater De Storm op dinsdag 12 maart.

Ilse Saris werd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 raadslid namens het CDA. Vanaf 2006 was zij tevens fractievoorzitter. Na de verkiezingen van 2010 werd zij wethouder voor Maatschappelijke Participatie en Zorg, Jeugd en Onderwijs, en Economie (centrum). Die functie heeft zij negen jaar vervuld.

Zachte landing

Ilse Saris speelde een belangrijke rol bij het lokaal en regionaal organiseren van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. In 2015 kregen gemeenten er nieuwe taken bij op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Saris heeft de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet een zachte landing bezorgd in Winterswijk. Ook was zij een drijvende kracht achter de samenwerking in het sociaal domein binnen de regio Achterhoek. Vanwege haar verbindende kwaliteiten staat Ilse Saris bekend als een echte bruggenbouwer. Begin 2017 werd zij om die reden verkozen tot ’beste bestuurder’ van een kleine gemeente door het vakblad Binnenlands Bestuur.

Erepenning gemeente Winterswijk

De gemeenteraad van Winterswijk heeft besloten Ilse Saris bij haar afscheid de hoogste gemeentelijke onderscheiding toe te kennen “als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de professionele wijze waarop zij als bestuurder invulling heeft gegeven aan het ambt van wethouder van de gemeente Winterswijk”, aldus de tekst op de oorkonde.

De gemeenteraad heeft de erepenning van de gemeente Winterswijk op 29 mei 1980 ingevoerd. De raad kan de erepenning als blijk van waardering en dankbaarheid toekennen aan inwoners en niet-inwoners die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van Winterswijk. De erepenning bestaat uit een legpenning met inscriptie en een oorkonde.

De laatste keer dat de erepenning werd uitgereikt was op 22 juni 2018 aan oud-wethouder Rik Gommers. In 2017 kreeg oud-burgemeester Thijs van Beem bij zijn afscheid van de gemeenteraad. In 2016 kreeg de Joodse schrijfster Johanna Reiss een erepenning vanwege haar bijzondere betekenis voor Winterswijk. In 2014 ontving Wim van Krimpen een erepenning voor zijn inzet bij de realisatie van Villa Mondriaan.

 Ander nieuws