Header image

Het collectieve zonnedak in Vragender komt dichterbij

VRAGENDER - Het collectieve zonnedak in Vragender komt dichterbij. De provincie Gelderland heeft inmiddels de subsidie officieel toegezegd. Deze subsidie is nodig om realisatie mogelijk te maken. Daarnaast kunnen inwoners uit Vragender binnenkort ook een gratis maatwerkadvies aanvragen.

Inwoners uit Vragender en omliggende postcodes kunnen meedoen aan het collectieve zonnedak. Het gaat om de postcodes 7134, 7104, 7119, 7121, 7131, 7132, 7137. Ook als een eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen of als inwoners geen zonnepanelen op uw eigen dak willen, is meedoen in dit collectieve zonnedak een goed alternatief.

Inwoners die al een interesseformulier hebben ingevuld, worden binnenkort benaderd door de Coöperatie NoaberZon U.A. Die maakt dan concrete afspraken over het definitieve aantal panelen en over de verdere procedure. Ook mensen die nog niet hebben gereageerd, maar wel geïnteresseerd zijn, kunnen zich nog aanmelden. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@vragenderduurzaam.nl.

Op het dak van Gunnewick Mengvoeders in Vragender kan de coöperatie 240 zonnepanelen kwijt. Daarnaast is de coöperatie nog op zoek naar een dak waarop zij 250 zonnepanelen kan plaatsen. Ondernemers die hieraan willen meewerken, kunnen zich melden bij het bestuur van de Coöperatie NoaberZon U.A. Het bestuur gaat dan in gesprek over de mogelijkheden. Aanmelden kan via info@vragenderduurzaam.nl.

Een tweede project waarmee Vragender Coöperatief Energie Neutraal U.A. (VCEN) binnenkort begint is maatwerkadvisering. Gesteund door de gemeente Oost Gelre benadert de VCEN alle huishoudens in Vragender. Zij krijgen de mogelijkheid van een maatwerkadvies voor de woning op te laten stellen. Een onafhankelijk bedrijf stelt dat maatwerkadvies op. Dat bedrijf kijkt naar bouwkundige zaken, zoals isolatie, maar ook naar (het energiegebruik van) de apparatuur in de woning. De verbruikscijfers en de bouwkundige zaken worden verwerkt in een duidelijk advies. Het advies laat zien hoe een woning energiezuiniger kan worden gemaakt, hoeveel dit kost en hoe snel de kosten worden terugverdiend. Inwoners bepalen zelf of zij aanpassingen willen uitvoeren, en zo ja, welke. Otto Willemsen van Duurzaam4Life ondersteunt de coöperatie bij de uitvoering van dit project. Ook als inwoners na het maatwerkadvies geen maatregelen treffen, beschikken zij in ieder geval over een actueel energielabel.

Het uitvoeren van maatregelen is op dit moment erg aantrekkelijk. De gemeente Oost Gelre kent namelijk een goede subsidieregeling. Als inwoners energiebesparende maatregelen treffen, kan de gemeentelijke subsidie oplopen tot maximaal € 1.000,--. Ook kunnen inwoners bij de gemeente een duurzaamheidslening afsluiten tegen een laag rentepercentage. Aan zowel de subsidieregeling als de duurzaamheidslening zijn voorwaarden verbonden.

De kosten voor het maatwerkadvies worden gedeeltelijk vergoed door de VCEN en gedeeltelijk door de gemeente Oost Gelre. De maximale bijdrage van de gemeente Oost Gelre is € 100,-.

Vragender Duurzaam beschikt naar verwachting binnen een maand ook over een website: www.vragenderduurzaam.nl. i3 Creations uit Vragender bouwt deze site. Vragender Duurzaam is ook te volgen op Facebook (Vragender Duurzaam) en Twitter (@VragenderDuurzaam).Ander nieuws