Header image

Raadsvergadering: zaak ‘Malle Babbel’ alleen maar verliezers

AALTEN- Dinsdagavond 5 juli kwam het onderwerp 'Malle Babbel' ter sprake in de raadsvergadering. Op de agenda stonden de Factsheets betreffende deze horecazaak aan de Landstraat in Aalten. Liefst 539 stukken,'factsheets', waren de laatste jaren over deze kwestie bij de gemeente Aalten binnengekomen. Het had allemaal te maken met overlast vanuit de buurt. Een drietal insprekers had tijdens het Ronde Tafelgesprek (RTG) op dinsdag 21 juni uitvoerig uit de doeken gedaan dat ze gebukt waren gegaan onder een ware geluidsterreur. Frank Wensink, uitbater van de Malle Babbel, verklaarde in die RTG-vergadering dat gedurende 2,5 jaar slechts 5 geringe overschrijdingen van de geldende geluidsnorm werden geconstateerd. De VVD vergeleek tijdens de raadsvergadering deze kwestie met voetbal. Gerbert Navis: "Een mooie pot voetbal kan niet zonder regels, zonder respect voor elkaar en een goede daadkrachtige scheidsrechter. Hij of zij moet aandacht hebben voor het spel en ingrijpen als dat noodzakelijk is. Wanneer een scheidsrechter een relletje vanwege een overtreding niet in de kiem weet te smoren, dan blijft het gedurende de hele wedstrijd dooretteren. De spelers dreigen de controle over hun emoties te verliezen". Richting de burgemeester, voorzitter van de raad, merkte Navis op: "voorzitter, een scheidsrechter die van begin af aan strikt de spelregels hanteert en het spel in de hand heeft, krijgt zelden kritiek". Willem Bruil (HMV): "deze zaak kent eigenlijk alleen verliezers. Er zijn twee slachtoffers; de ondernemer is zijn zaak kwijt en de buurvrouw haar gezondheid. Daarom wilde hij de zaak goed onderzocht zien door de Rekenkamer. Hiertoe dienden de HMV, Progressieve Partij en de PvdA een motie in. De Rekenkamer zou een onderzoek in moeten stellen inzake het Handhavingsbeleid bij de Malle Babbel. Deze motie wilde men indienen omdat deze partijen het moeilijk vinden om een oordeel te vormen over het al of niet juist handelen van het College en de burgemeester. Het onderzoek door de Rekenkamer vindt men van belang om lering te trekken uit een zaak die zoveel maatschappelijke impact heeft.

Patrick Frenken (CDA) vindt een onderzoek door de Rekenkamer niet nodig.

Zijn partij had zelf al geconcludeerd dat Aalten "naar behoren en naar vermogen had gehandeld". Willem Bruil (HMV) vond dit maar een slap verhaal.

Bruil: "uit de Factsheets kan ik geen conclusies trekken, deze zijn slechts een feitenoverzicht". De motie ingediend door de Progressieve Partij, HMV en PvdA werd niet aangenomen en werd verworpen met 14 stemmen tegen en 6 stemmen voor.

 

Tekst en foto's: Leo van der Linde.     

 


Bekijk hieronder de foto'sAalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 002.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 005.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 004.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 006.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 003.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 008.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 011.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 010.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 015.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 016.jpg
Aalten, Raadsvergadering Malle Babbel, 5 juli 2016 017.jpg

Ander nieuws