Header image

Stichting Pak An deelt eerste geld uit op Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - De nieuwe en onafhankelijke stichting Pak An is medio mei 2016 opgericht vanuit de MVO gedachte door de ondernemingen Grolsch en De Feestfabriek (organisator Zwarte Cross). Het doel is om ideeën die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek te ondersteunen. Vooral ideeën van en voor jongeren (leeftijdsgrens 18-80 jaar). Goede ideeën kunnen door iedereen in Nederland worden ingediend, zolang de resultaten maar ten goede komen aan de Achterhoek. Ideeën die gehonoreerd worden krijgen persoonlijke coaching bij de realisatie en tevens een financiële bijdrage. De financiële bijdrage mag terugbetaald worden aan de stichting, zodat daarmee weer anderen geholpen kunnen worden, maar dit is geen verplichting. Jaarlijks wordt voor minimaal 50.000 euro aan micro-kredieten verstrekt, met een minimumbedrag van 500 euro per goed idee. Zo willen we op een lange termijn een ‘ideeën bank’ in het leven roepen die steeds meer advies geeft, kredieten verstrekt en vooral: creativiteit, innovatie en verantwoordelijkheid stimuleert. Hiermee aantonen dat de Achterhoek net zoveel toekomst heeft, zo niet meer, als stedelijke regio’s, zolang jongeren kansen zien samen de schouders eronder zetten.

Aanvragen voor nieuwe goals voor je voetbalclub of een exploitatietekort van een reeds bestaand idee worden niet gehonoreerd. Het gaat ons om écht vernieuwende ideeën. Bijvoorbeeld een idee om een vinylperserij of een ontwerpbureau te beginnen, een festival te organiseren, een band te beginnen, een uitvinding of andere innovatie te doen, kunst/culturele plannen die sociale participatie bevorderen et cetera kunnen wel gehonoreerd worden.

De stichting is professioneel van opzet en kent een Comité van Aanbeveling, een bestuur, een beoordelingscommissie, een 20-tal coaches en een operationeel directeur die zorgdraagt voor monitoring en kwaliteitsbewaking. De organisatorische en financiële haalbaarheid op korte en lange termijn is gewaarborgd. Beide initiatiefnemers van de stichting committeren zich voor minimaal drie jaar aan de stichting. Voor de samenstelling van het bestuur, de beoordelingscommissie en het Comité van Aanbeveling is nadrukkelijk gekeken naar deskundigheid, professionaliteit, integriteit, diversiteit en netwerk.

De stichting heeft een innovatief en experimenteel karakter. Microkredieten zijn veelal lastig te verkrijgen, banken vereisen grote financieel en inhoudelijk onderbouwde plannen. Deze stichting kent weinig tot geen kleine letters en heeft een enorm bereik. Alleen via social media al een direct bereik van minimaal 750.000 mensen. We katalyseren mooie plannen, gebaseerd op de inhoud. Experimenteel is de werkwijze: je hoeft niet terug te betalen, maar dat mag wel. Die verantwoordelijkheid leggen we bij jou neer, op basis van vertrouwen, zodat vervolgens ook weer anderen kunnen profiteren van het stichtingsbudget!

Elk kwartaal kan worden ingediend. Vanaf 25 mei zijn we los! Elk kwartaal heb je 8 weken de tijd om in te zenden. Vervolgens zal binnen 4 tot 6 weken de beoordeling, honorering, matching van idee met een coach, en de uitbetaling plaatsvinden. Inzenddata in 2016 zijn: 25 mei tot 25 juli, 25 augustus tot 25 oktober, 25 november tot 25 januari (2017). Komt jouw idee in de derde maand van een kwartaal binnen, dan wordt het meegenomen naar het volgende kwartaal.

Vanuit de stichting worden ook nadrukkelijk bedrijven, organisaties en personen actief benaderd om financieel of anderszins bij te dragen aan de stichting. Iedereen kan een steentje bijdragen! Vandaar ook de ambitie om de ANBI aanwijzing te verkrijgen. Dit maakt het fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven om bij te dragen, en vereist tevens een publieke transparantie die wij toejuichen.

Elk kwartaal leidt de directeur (als enige werknemer van de stichting) en tevens voorzitter van de beoordelingscommissie een door hem voorbereide bijeenkomst van deze commissie. Tevens vier maal per jaar is er een bijeenkomst van het bestuur waarin de directeur namens de beoordelingscommissie over de ingediende aanvragen een preadvies geeft. Het bestuur neemt vervolgens definitieve besluiten over de aanvragen voor financiële bijdragen. Na het bestuursoverleg coördineert de directeur de uitbetaling van de gehonoreerde plannen en de matching van de gehonoreerde plannen met de coaches.

Vlak voor de Zwarte Cross van 2016 maakte directeur Johan Godschal de eerste 3 initiatieven bekend die de stichting gaat steunen en ondersteunen:

*Dorps ontbijt Etten

*Distilleerderij De Bronckhorst uit Zelhem

* Koo Lego Eibergen


Elk jaar gaat de stichting maximaal 100 goede ideeën honoreren en ondersteunen met deskundige en persoonlijke coaching bij de realisatie en tevens een financiële bijdrage leveren. Maatschappelijk effect (outcome): behoud jongeren platteland, toename werkgelegenheid, toename startende bedrijven/evenementen/zzp-ers. Kortom: we gaan een meer ondernemende houding bewerkstelligen op een laagdrempelige wijze, die direct aansluit bij de bewoners. Een praktische insteek, gebaseerd op de van oudsher aanwezige cultuur van samenwerken, op het platteland beter bekend als ‘noaberschap’.

 

Kortom: Pak An!

 

Contact (bij voorkeur via e-mail):
Stichting Pak An
Directeur Johan Godschalk
Zelhemseweg 20-a

7255 PT Hengelo (Gld.)

Website: www.anpakken.nl

E-mail: info@anpakken.nl


Bekijk hieronder de foto'sIMG_0149.jpg
IMG_0150.jpg
IMG_0151.jpg
IMG_0155.jpg
IMG_0157.jpg
IMG_0158.jpg
IMG_0159.jpg
IMG_0160.jpg
IMG_0161.jpg
IMG_0162.jpg
IMG_0163.jpg

Ander nieuws