Header image

Samenwerking AZC en Vrijwilligerspunt Winterswijk

WINTERSWIJK - Afgelopen week hebben het Vrijwilligerspunt en het AZC een eerste overleg gehad over de praktische invulling voor het nieuwe project ‘Aan de slag’. Winterswijk mag als één van de geselecteerde 27 gemeentes ook bewoners van het AZC in groepjes vrijwilligersklussen laten doen.

Jürgen Nobes van het AZC is ook erg enthousiast over het initiatief voor dit project. Het sluit heel goed aan bij de huidige werkwijze van het AZC in Winterswijk. Zij stimuleren de bewoners ook om actief vrijwilligerswerk te gaan doen en zien dit ook als een goede stap in de richting naar werk en een algehele goede inburgering. Nieuw bij dit project is het in kleine groepjes klussen doen.

Inloopspreekuur bij AZC
Binnenkort wordt er gestart met een wekelijks inloopspreekuur bij het AZC, voor het bekendmaken van de vrijwilligersvacatures aan de bewoners. De projectleider Monique Wieskamp komt hiervoor dan bij het AZC. Ook zijn vrijwilligers nodig voor het invullen van het project. Samen is het de bedoeling om zo een aantal matches tot stand te brengen. Elke AZC-bewoner die een vrijwilligersvacature gaat vervullen is een match.

Aanmelden als vrijwilliger
Lijkt het u ook leuk om in meer te weten komen over andere culturen, om te helpen met het spreekuur, de asielzoekers te begeleiden bij vrijwilligersklussen? Of helpt u bij het vinden van leuke klussen bij organisaties en verenigingen? Bent u enthousiast over dit project en weet u mensen te inspireren en hen in beweging te krijgen, meld u dan aan als vrijwilliger! Meer informatie is te vinden op de website www.aandeslag@vpwinterswijk.nl. Landelijke info is te vinden op de website: www.aandeslag.nlAnder nieuws